Форум към "Платформа за работа на Информационни центрове и организации за интеграция на имигранти"

в рамките на Проект: „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти” Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG EIF 2013/01-05.01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

You are not logged in.

Обмен на добри практики в реално време

Forum Topics Posts Last post
1

Обмен на добри практики

В тази част от Форума към Активната платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти в рамките на проект "Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти" всички заинтересовани страни могат да споделят различна информация свързана с бъдещи проекти, текущи и вече реализирани проекти в областта на интеграцията на ГТД, участие в различни форуми във връзка с подобряването на интеграционната политика у нас и др. Всички заинтересовани организации имат възможността в реално време да комуникират помежду си и да участват активно в т. нар. платформа по проекта.
59 111 2018-12-14 00:55:15 by mentor

Правила във Форума

Forum Topics Posts Last post
1

Правила за писане във форума към Платформата

Тук са представени одобрените правила за използване, работа и писане в настоящия форум за всички потребители.
52 90 2018-12-14 00:56:49 by mentor

Board information

Board statistics
Total number of registered users: 719
Total number of topics: 27,530
Total number of posts: 32,160
User information
Newest registered user: Woudsma
Registered users online: 0
Guests online: 2

Board footer